Raporty

Raporty bieżące

2021-11-16

RB Nr 1/2021 Uzyskanie dostępu do ESPI

2021-11-16

RB Nr 2/2021 Dopuszczenie akcji PolTREG S.A do obrotu na rynku regulowanym GPW

2021-11-16

RB Nr 3/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PolTREG S.A.

2021-11-16

RB Nr 4/2021 Rejestracja w KDPW praw do akcji serii M spółki PolTREG S.A.

2021-11-16

RB Nr 5/2021 Zawarcie umowy z AZTherapies dotyczącej współpracy w zakresie zastosowania komórek CAR-Treg w leczeniu chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym

2021-11-18

RB Nr 6/2021 Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M

2021-11-19

RB Nr 7/2021 Wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych spółki PolTREG S.A.

2021-11-19

RB Nr 8/2021 Zawiadomienia o stanie posiadania akcji PolTREG S.A.

2021-11-23

RB Nr 9/2021 Termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

2021-12-03

RB nr 10/2021  Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik do RB nr 10/2021

Raporty okresowe

2021-11-26

Raport finansowy za III kwartał 2021 roku

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast