Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski

kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej GUMed, współzałożyciel spółki POLTREG

Doświadczenie

  • Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odbył staż podoktorski na Uniwersytecie
    w Oksfordzie. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Chicagowskim, utrzymuje międzynarodową współpracę z ośrodkami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
  • Od 2009 kieruje Zakładem Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed. Był Z-cą Prezesa Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komisji Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Komisji Immunoprofilaktyki Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
  • Laureat licznych krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody Wydziału V Polskiej Akademii Nauk, nagrody Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Transplantation Society, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego „Pro Transplantationibus Fovendis”. Został odznaczony medalem Primus Inter Pares, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest również laureatem programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: START oraz HOMING/POWROTY.
  • W 2017 roku otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi (TREG) i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka, np. w cukrzycy typu 1.
  • Współzałożyciel spółki POLTREG, która została powołana jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu rozwoju i komercjalizacji opatentowanej Metody TREG.
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast