O NAS

Spółka PolTREG została powołana jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu rozwoju i komercjalizacji opatentowanej Metody TREG.

Wobec pozytywnych rezultatów badań klinicznych z zastosowaniem metody TREG prowadzonych przez GUMed, w lipcu 2015 powołano PolTREG Sp. z o.o. z udziałem kadry B+R – Twórców Metody TREG oraz Uczelni. Misją Spółki – jako jedynego uprawnionego podmiotu do wdrożenia wyników prac badawczych w obszarze limfocytów T-regulatorowych oraz stosowania metody ich namnażania – stało się udostępnienie tej przełomowej terapii jak największej liczbie chorych dzieci.

W październiku 2015 spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pt. „Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”. Dzięki realizowanym badaniom nad uprzemysłowieniem Metody TREG możliwe będzie jej stosowanie na szerszą skalę we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

W grudniu 2016 do Spółki dołączył pierwszy fundusz inwestycyjny – INNOVENTURE z siedzibą w Krakowie, działający w oparciu o środki Programu Bridge Alfa (NCBR). Dzięki środkom przekazanym przez Fundusz możliwe było zainicjowanie procesu rejestracji Metody TREG w Europejskiej Agencji Leków.

Przygotowując Spółkę do dalszego rozwoju i zwiększenia skali działań we wrześniu 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną, w której do dziś aktywny udział zachowują Twórcy Metody TREG oraz Uczelnia (poprzez swoją spółkę celową).

W styczniu 2017 Spółka uzyskała pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która pozwoli na przyspieszenie procesu rejestracji i uruchomienia laboratorium Spółki.

W lutym 2017 do Spółki dołączyli nowi Partnerzy – Fundusze Inwestycyjne Venture FIZ (TRIGON TFI) oraz Paan Capital, wnosząc nie tylko kapitał na dalszy rozwój działań Spółki, ale także wiedzę i doświadczenie niezbędne dla powodzenia modelowej komercjalizacji, mogącej zakończyć się rejestracją pierwszego polskiego oryginalnego leku w Europejskiej Agencji Leków.

W czerwcu 2018 roku projekt Spółki złożony do Programu Horyzont 2020 otrzymał finansowanie w wysokości 2.5mln Euro. Dotacja posłuży przygotowaniu III fazy badań w cukrzycy typu 1.

Pod koniec roku 2019 zakończone zostaną dwa badania kliniczne z użyciem TREGS prowadzone przez Uczelnię w ramach programu STRATEGMED TREGS – fazy II w cukrzyc typu 1 i fazy I w stwardnieniu rozsianym. Wobec pozytywnych wyników tych badań spółka rozpoczęła starania o finansowanie badania klinicznego rejestracyjnego fazy III  w cukrzycy typu 1.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast