Kontakt

PolTREG S.A.

Wały Piastowskie 1 lok. 1508,
80-855 Gdańsk
tel. sekretariat: +48 512 532 401
e-mail: office@poltreg.tech

kontakt dla mediów:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067,
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 9571079577
REGON 361945318
KRS 0000637215
Kapitał zakładowy: 333 103,40 zł

Laboratorium POLTREG
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębinki 7, budynek 27, IIp. pokój 306,
80-952 Gdańsk

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast