Kontakt

PolTREG S.A.

ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508,
80-855 Gdańsk

tel: 512532401
email: office@poltreg.tech
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 9571079577
REGON 361945318
KRS 0000637215
Kapitał zakładowy: 333 103,40 zł

Laboratorium POLTREG
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębinki 7, budynek 27, IIp. pokój 306,
80-952 Gdańsk

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast