Dokumenty korporacyjne

Statut – tekst jednolity 2021_07_15 na podstawie AN 18101

KRS Poltreg 2021_08_17

Uchwała nr 24 WZA z dnia 2021_05_21 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej – zatwierdzona Uchwałą nr 24 WZA z dnia 2021_05_21

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast