BIOTECHNOLOG

BIOTECHNOLOG 150 150 admin

PolTREG S.A. z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1/lok. 1508 (Gdańsk 80-855) jest spin-offem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, powołanym w celu komercjalizacji innowacyjnej, opatentowanej metody leczenia cukrzycy typu 1 wykorzystującej limfocyty T-regulatorowe.

W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do III etapu badań klinicznych w ramach umowy realizowanej w programie Horyzont 2020, w celu komercjalizacji innowacyjnej, opatentowanej metody leczenia cukrzycy typu 1 wykorzystującej limfocyty T-regulatorowe, poszukujemy pracowników na stanowisko Biotechnologa.

Spółka również jest w trakcie budowy własnego Centrum Badawczo­-Rozwojowego przy ulicy Botanicznej, w okolicach Lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

BIOTECHNOLOG

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • analiza wyników przy pomocy narzędzi bioinformatycznych i biostatystycznych oraz przygotowywanie raportów i publikacji z uzyskanych danych;
 • bieżąca praca przy produkcji i kontroli jakości preparatów komórkowych przygotowywanych przez Spółkę
 • utrzymywanie w gotowości do pracy laboratorium w zakresie prowadzonych projektów;
 • bieżąca obsługa administracyjna laboratorium w zakresie prowadzonych projektów;
 • wykonywanie zleconych czynności związanych z kwalifikacją i walidacją urządzeń i systemów laboratoriów spółki;
 • przyjmowanie i nadzór nad materiałami i odczynnikami;
 • nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi;
 • ochrona danych, w tym danych osobowych pacjentów zgodnie z procedurami laboratorium;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością wykonania prac;
 • udział w przygotowaniu dokumentacji laboratorium

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub biologiczne lub biotechnologiczne, doktorat w zakresie biotechnologii medycznej będzie atutem
 • doświadczenie w pracy z tworzeniem i transfekcją wektorami wirusowymi komórek pro- i eukariotycznych
 • doświadczenie w pracy z wektorami nie wirusowymi mile widziane
 • doświadczenie w technikach biologii molekularnej
 • doświadczenie w pracy z komórkami lub tkankami ludzkimi (hodowle pierwotne i linie komórkowe)
 • doświadczenie w pracy w laboratorium immunologii lub w fabryce farmaceutycznej o profilu wytwórni preparatów biologicznych lub komórkowych lub w jednostkach krwiodawstwa i krwiolecznictwa
 • znajomość procedur kontroli jakości, kwalifikacji i walidacji w standardzie GMP
 • pożądana znajomość analiz bioinformatycznych typu ‘big data’
 • znajomość angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym w mowie i biegłym w piśmie
 • obsługa komputera (office/arkusze kalkulacyjne)
 • dyspozycyjność
 • dużo chęci do nauki
 • otwartość
 • umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy cywilno­ prawnej / umowy o pracę,
 • udział w nowatorskich projektach badawczych Spółki;
 • udział w procedurach rejestracyjnych w EMA;
 • udział w rozwoju technologii w zakresie terapii komórkowych.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o przesłanie swojego CV klikając w przycisk aplikowania z dopiskiem:

 1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu rekrutacji w spółce POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku, jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019 r. poz. 730) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

oraz ew. dodatkowo:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku przez okres najbliższych …… miesięcy/lat* w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku.

* proszę wybrać właściwy okres.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast