Aktualności

PolTREG ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej akcji na 105 zł za akcję.

Cena maksymalna na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 105 zł za każdą Akcję Serii M.
Suplement z ceną maksymalną został opublikowany w dniu 18 października na stronie internetowej https://poltreg.tech/oferta-publiczna/

Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na Akcje Oferowane (wyłącznie Akcje Serii M) od 19 do 25 października 2021 r.
Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane są w Domach Maklerskich:

 • IPOPEMA Securities S.A.
 • mBank S.A.
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Szczegółowa lista Punktów Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy jest opublikowana na stronie internetowej https://poltreg.tech/oferta-publiczna/

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje Oferowane od 27 do 29 października br. Budowa Księgi Popytu będzie prowadzona od 19 do 26 października 2021 r.

Zaproszenie na spotkanie online dla inwestorów – Oferta Publiczna Akcji (IPO) spółki PolTREG

W czwartek, 21 października 2021 roku o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie online, w którym udział weźmie zarząd spółki:

 • prof. dr. hab. n. med. Piotr Trzonkowski: Prezes Zarządu, Współzałożyciel i Akcjonariusz PolTREG S.A.,
 • Kamilla Bok: Członek Zarządu PolTREG S.A.,
 • Mariusz Jabłoński: Członek Zarządu PolTREG S.A.

Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły oferty publicznej akcji oraz plany debiutu na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Inwestorzy będą mogli zadawać pytania podczas spotkania.

Aby wziąć udział w spotkaniu wymagana jest wcześniejsza, bezpłatna rejestracja:

PolTREG w drodze na GPW – wywiad w Parkiet TV

W poniedziałek (18.10) gościem programu w Parkiet TV był prof. Piotr Trzonkowski – prezes zarządu spółki PolTREG S.A., który rozmawiał red. Przemysławem Tychmanowiczem o IPO spółki, celach publicznej emisji akcji oraz przełomowych badaniach klinicznych innowacyjnej terapii z zastosowaniem komórek T-regulatorowych (TREGS) w leczeniu chorób autoimmunologicznych, które rozwija PolTREG.

PolTREG S.A. rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji

PolTREG S.A. – spółka biotechnologiczna rozwijająca na etapie klinicznym innowacyjną generację terapii z zastosowaniem komórek T-regulatorowych (TREGS) w leczeniu chorób autoimmunologicznych, rozpoczyna Pierwszą Ofertę Publiczną (IPO).

14 października 2021 r. Spółka opublikowała prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki https://poltreg.tech/ w zakładce Oferta Publiczna.

–       W ramach Oferty Spółka oferuje nie więcej niż 1.332.414 Akcji Serii M (Nowe Akcje). Jednocześnie przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 335.407 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane). Akcje Sprzedawane są oferowane wyłącznie przez niektórych akcjonariuszy Spółki („Oferujący”). Łącznie Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane określone są jako Akcje Oferowane.

–       Jeżeli wszystkie Nowe Akcje zostaną przydzielone i Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, to po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 35,76% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 32,38% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

–       PolTREG zamierza pozyskać z emisji Nowych Akcji około 130 mln zł (brutto), które zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych Spółki, m.in. badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0 (antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs – rozwijane wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze), a także na finansowanie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku. Pula środków z IPO zapewni finansowanie planów Spółki do I kwartału 2025 r., a biorąc pod uwagę fakt, że celem Spółki jest podpisanie umowy partneringowej do końca 2024 r., zapewni ciągłość płynnościową.

–       Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych. Zakłada się, że: inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 10-20% wszystkich Akcji Oferowanych, przy czym inwestorom indywidualnym będą przydzielane wyłącznie Nowe Akcje. Inwestorom instytucjonalnym mogą być przydzielane Nowe Akcje lub Akcje Sprzedawane.

–        Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na Akcje Oferowane (wyłącznie Nowej Emisji) od 19 do 25 października 2021 r. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje Oferowane od 27 do 29 października br. Budowa Księgi Popytu będzie prowadzona od 19 do 26 października 2021 r. Debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. planowany jest na ok. 23 listopada br.

PolTREG S.A. potwierdza plany IPO

Spółka zamierza przeprowadzić ofertę publiczną i wprowadzić akcje do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

PolTREG S.A. – spółka biotechnologiczna rozwijająca na etapie klinicznym innowacyjną generację terapii z zastosowaniem komórek T-regulatorowych (TREGS) w leczeniu chorób autoimmunologicznych, jest na ostatnim etapie przed rozpoczęciem oferty publicznej akcji Spółki. Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu oferty będzie zależała od warunków rynkowych. Szczegóły na temat oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • PolTREG jest najbardziej zaawansowana w pracach nad terapiami komórkowymi TREGS na świecie (szansa na terapię first-in-class w cukrzycy typu 1 oraz przełomowe terapie w stwardnieniu rozsianym) – badania kliniczne fazy I/II w cukrzycy typu 1 oraz fazy I w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego zakończyły się bardzo obiecującymi wynikami potwierdzającymi bezpieczeństwo i skuteczność terapii komórkami TREGS.
 • Spółka jest po procedurze Scientific Advice z Europejską Agencją Leków (EMA) i obecnie wraz z renomowanym CRO Parexel przygotowuje badanie fazy II/III
  w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Badanie rozpocznie się w 2022 roku.
 • Drugim, równolegle prowadzonym badaniem w cukrzycy typu 1 będzie badanie fazy I/II polegające na identyfikacji i leczeniu w okresie przedobjawowym osób obarczonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1.
 • Kolejnym badaniem klinicznym prowadzonym przez PolTREG będzie badanie fazy I/IIa w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, które rozpocznie się w 2022 roku.
 • W połowie 2024 r., po uzyskaniu wyników śródokresowych z badań klinicznych, Spółka zamierza rozpocząć proces pozyskiwania partnera branżowego do kontynuacji badań klinicznych i komercjalizacji projektów zarówno w obszarze cukrzycy, jak i stwardnienia rozsianego.
 • Dalszy potencjał wzrostu Spółki stanowić mają nowe generacje Tregów (Treg 2.0 – antygenowo specyficzne Tregi, CAR-Tregs) i nowe obszary terapeutyczne (IBD – nieswoiste zapalenie jelit, RZS – reumatoidalne zapalenie stawów i inne).
 • Spółka zamierza pozyskać ponad 130 mln zł brutto z oferty i przeznaczyć wpływy m.in. na kontynuację zaawansowanych badań klinicznych oraz budowę własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku.

Najnowsze publikacje w mediach o spółce PolTREG

W najnowszym numerze Forbes Polska, prof. Piotr Trzonkowski – współtwórca metody TREG oraz założyciel i Prezes Zarządu, akcjonariusz spółki PolTREG S.A. oraz Mariusz Jabłoński – Członek Zarządu PolTREG S.A. opowiadają o przełomowej terapii z wykorzystaniem komórek T-regulatorowych (TREGS), która celuje w niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarze autoimmunologii – m.in. leczenia cukrzycy typu 1 oraz stwardnienia rozsianego. PolTREG S.A. przygotowuje się do IPO i debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który planowany jest w czwartym kwartale tego roku.

Link do artykułu: https://www.forbes.pl/biznes/start-up-poltreg-ma-szanse-zmienic-zycie-milionow-przewlekle-chorych-pacjentow/r2ykhek

Puls Biznesu opublikował artykuł pt. „ PolTREG idzie po miliony” o planach debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (IPO) spółki PolTREG.

Link do artykułu: https://www.pb.pl/poltreg-idzie-po-miliony-1128614?fbclid=IwAR25Cd1HJQzgWpF9aYsCvQLm6fZEjqg19KsrV6k-5m9JwwX9V58qRc6dG2E

Jesień 2021 – gdzie będziemy

Jesienią 2021 Poltreg będzie prezentował wyniki swoich prac podczas kilku istotnych konferencji naukowych:

 1. 25-26 Październik 2021 – 3 Kongres Zdrowie Polaków.

więcej: http://kongres-zdrowiepolakow.pl/

 1. 08-10 Listopad 2021 – VIII Kongres EUROBIOTECH, Kraków

więcej: https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/

 1. 25-26 Listopad 2021 – XV Kongres Immunologii Katalońskiego Towarzystwa Immunologii, Barcelona (wydarzenie online)

więcej:

Facebook:  https://www.facebook.com/SCImmunologia

web:   http://www.sci.cat; https://www.academia.cat/files/425-19089-DOCUMENT/PostercongrsSCI2021.pdf

Wrzesień 2021 – VI Europejski Kongres Immunologii

W dniach 01 – 04 września 2021 prof. Piotr Trzonkowski brał udział w VI Europejskim Kongresie Immunologii – Belgrad/Istambuł (wydarzenie online). Profesor wystąpił z prezentacją „From bench to bedside – Clinical therapy with T regulatory cells”.

więcej: https://eci2021.org/

Wrzesień 2021 -Patent w Stanach Zjednoczonych

We wrześniu Urząd Patentowy USA poinformował o przyznaniu w dniu 27 lipca 2021 r.  założycielom PolTREG S.A. patentu pt. „Sposób namnażania in vitro limfocytów T regulatorowych CD4+FoxP3+” (patent nr US 11,072,779). Spółka posiada wyłączną licencję do praw do patentu.

Na zdjęciu lider zespołu Prof. Natalia Marek Trzonkowska z patentem.

Więcej: https://www.nature.com/articles/s41598-017-10151-1

LIPIEC 2021 – PolTREG S.A. złożył Prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego

PolTREG S.A. realizuje obecnie na różnym etapie zaawansowania klinicznego projekty badawczo-rozwojowe (terapie cukrzycy typu 1 u dzieci oraz stwardnienia rozsianego) z zastosowaniem komórek T-regulatorowych (TREGS). Strategia Spółki zakłada rozwój platformy do terapii opartych na zastosowaniu TREGS w leczeniu chorób autoimmunologicznych i osiągnięciu pozycji jednego z liderów takich terapii na świecie.

Spółka złożyła pod koniec czerwca w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) i dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

PolTREG planuje debiut na giełdzie w czwartym kwartale 2021 roku. Środki, które Spółka zamierza pozyskać z oferty publicznej zostaną przeznaczone na finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych związanych z kolejnymi etapami badań klinicznych nad terapią leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci oraz terapią stwardnienia rozsianego.

MARZEC 2021

Doktor Mateusz Gliwiński otrzymał nagrodę ZŁOTY OTIS 2021 w kategorii „debiuty naukowe” za udowodnienie w pracy doktorskiej roli proinsuliny jako dominującego autoantygenu w rozwoju cukrzycy typu 1 oraz stworzeniu podstaw nowej terapii komórkowej opartej o ten autoantygen. Promotorami pracy byli Pani dr inż. Dorota Iwaszkiewicz-Grześ i prof. Piotr Trzonkowski. Praca powstała dzięki grantom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER/160/L-6/14/NCBR/2015, STRATEGMED1/233368/1/NCBR/2014 dla GUMed oraz POIR.01.01.01-00-0769/15-03 dla Poltreg SA. Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2021.

Nagrody Zaufania ZŁOTY OTIS to środowiskowe wyróżnienia przyznawane od kilkunastu lat za szczególne osiągniecia w zakresie medycyny przez pismo medyczne Świat Lekarza. Laureatów wybiera kapituła złożona z ludzi świata nauki i medycyny, przedstawicieli organizacji pacjentów i przemysłu farmaceutycznego. Więcej o nagrodzie i jej historii na https://zlotyotis.pl/

STYCZEŃ 2021

W prestiżowym piśmie Biodrugs ukazał się raport z badania fazy 1 testującego limfocyty Tregs w stwardnieniu rozsianym:

Kamil Chwojnicki, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Anna Jankowska, Maciej Zieliński, Paweł Łowiec, Mateusz Gliwiński, Małgorzata Grzywińska, Kamil Kowalczyk, Aleksandra Konarzewska, Paulina Glasner, Justyna Sakowska, Julia Kulczycka, Anna Jaźwińska-Curyłło, Marlena Kubach, Bartosz Karaszewski, Walenty Nyka, Edyta Szurowska, Piotr Trzonkowski. Administration of CD4 + CD25 high CD127 – FoxP3 + Regulatory T Cells for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: A Phase 1 Study. BioDrugs 2021 Jan;35(1):47-60. doi: 10.1007/s40259-020-00462-7.

Więcej:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33400237/ ;

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40259-020-00462-7

LISTOPAD 2020

Czeska Agencja Badań i Rozwoju (CZELO) umieściła projekt naszej firmy jako modelowy, realizowany w ramach funduszy Horyzont 2020 przez firmę wywodzącą się z krajów Grupy Wyszehradzkiej (str.58 opracowania).

Link: https://cordis.europa.eu/project/id/830559

PAŹDZIERNIK 2020

Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego przyznało naszej firmie dofinansowanie w ramach konkursu 2.1 PO IR (inwestycja w budowę Centrum B+R). Poltreg S.A. uzyskał najwyższą punktację w konkursie (28 punktów) i otrzyma dotację we wnioskowanej wysokości 10 597 978,30 PLN.

Więcej: https://www.poir.gov.pl/media/94731/Projekty_rekomendowane_do_wsparcia.pdf

oraz https://www.poir.gov.pl/nabory/1-81/

WRZESIEŃ 2020

Portal startus-insights przeprowadził analizę 72 firm na świecie zajmujących się rozwojem terapii cukrzycy typu 1 i zaliczył Poltreg S.A. do pięciu, których wyniki są najbardziej obiecujące.

Więcej: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-top-healthcare-startups-tackling-type-1-diabetes/

SIERPIEŃ 2020

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Poltreg S.A. i Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie opublikowali w prestiżowym piśmie Cytotherapy (oficjalne pismo Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Komórkowych i Genowych) opis nowej generacji preparatu leczniczego opartego o antygenowo-specyficzne limfocyty Tregs do leczenia chorób autoimmunologicznych: „Antigen-reactive regulatory T cells can be expanded in vitro with monocytes and anti-CD28 and anti-CD154 antibodies”. Artykuł powstał na podstawie badań i złożonego w zeszłym roku zgłoszenia patentowego o tym samym tytule.

Więcej:

https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(20)30788-X/fulltext

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32778404/

LIPIEC 2020

Twórcy Metody TREGS – prof. Natalia Marek-Trzonkowska, prof. Piotr Trzonkowski oraz prof. Małgorzata Myśliwiec – opatentowali właśnie opracowaną przez siebie “metodę hodowli limfocytów T regulatorowych”, które stanowią szczególną populację komórek układu immunologicznego. Ich wynalazek pomoże zapobiegać nadmiernej aktywacji układu immunologicznego, hamując tym samym choroby autoimmunologiczne.

Limfocyty Treg występują we krwi obwodowej w niewielkich ilościach, dlatego aby móc zastosować je w terapii, konieczne jest ich pomnożenie, jednakże podczas hodowli in vitro traciły one stabilność i funkcjonalność. Naukowcom udało się ten problem rozwiązać – metoda pozwala otrzymać większą liczbę komórek przy jednoczesnym zachowaniu ich właściwości terapeutycznych. Opracowana metoda jest stosowana przez naukowców w badaniach klinicznych od kilku lat, a teraz wynalazek został opatentowany.

CZERWIEC 2020

Na odbywającej się w dniach 12-16.06.2020 jubileuszowej 80-tej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologii naukowcy z konsorcjum STRATEGMED TREGS i PolTREG pokazali wstępne wyniki drugiej fazy badania klinicznego z użyciem limfocytów Tregs. Najbardziej obiecujące są wyniki kombinowanego leczenia limfocytami Tregs i przeciwciałem antyCD20. Pacjenci leczeni tym protokołem pozostawali w remisji klinicznej przez prawie cały 2-letni okres obserwacji przyjmując jedynie niewielkie dawki insuliny (poniżej 0.5 jednostki na kg masy ciała dziennie) przy bardzo dobrym wyrównaniu metabolicznym (hemoglobina glikowana HbA1c  poniżej 6.5%). W grupie tej były też najdłuższe – sięgające 18-stu miesięcy – obserwacje całkowitej insulinoniezależności pacjentów.

Luty 2020

Dlaczego insulina wywołuje cukrzycę i jaką rolę odgrywają w tym limfocyty T regulatorowe?

20200227_101754

Pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed Mateusz Gliwiński i Dorota Iwaszkiewicz-Grześ to pierwsi autorzy pracy opublikowanej właśnie w BMJ Open Diabetes Research and & Care, w której zespół naukowców z Uniwersytetów Medycznych w Gdańsku, Łodzi, Katowic i Łodzi, Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i firmy Poltreg S.A. (spin-off GUMed) udowodnili, że insulina to nie tylko hormon ale także dominujący autoantygen, który ma zasadnicze znaczenie w rozwoju cukrzycy typu 1.

Związek insuliny z tą chorobą jest oczywiście znany w literaturze – nowością pracy jest wyjaśnienie mechanizmu, który do choroby doprowadza. U dzieci predysponowanych genetycznie fragmenty insuliny aktywują układ odpornościowy, który rozpoczyna reakcję przeciwko wyspom trzustkowym produkującym ten hormon.

Dlaczego nie chorują wszyscy? Dokładnie te same fragmenty insuliny aktywują także antygenowo-specyficzne limfocyty T regulatorowe, które u większości z nas są w stanie zatrzymać reakcję autoimmunologiczną przeciw wyspom trzustki. Jest to populacja komórek stanowiąca często mniej niż 0,01% limfocytów krwi obwodowej, co oznacza że w całym naszym organizmie jest ich nie więcej niż kilka- kilkaset tysięcy. Stąd, dopiero zastosowanie nowych narzędzi badawczych w naszej pracy pozwoliło na znalezienie tych komórek we krwi pacjentów.

Między innymi dzięki tym wynikom w Katedrze i Zakładzie Immunologii Medycznej we współpracy z Poltreg S.A. powstaje kolejna generacja leku komórkowego, który będzie w sposób wybiórczy hamował działanie układu odpornościowego wobec konkretnych sekwencji białka insuliny.

Pełny tekst artykułu dostępny pod adresem: http://drc.bmj.com/cgi/content/full/8/1/e000873

Praca powstała dzięki grantom LIDER/160/L-6/14/NCBR/2015, STRATEGMED1/233368/1/NCBR/2014 oraz POIR.01.01.01-00-0769/15-03 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Styczeń 2020

Raport Końcowy z badania bezpieczeństwa Tregs w stwardnieniu rozsianym.

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z naukowcami z Poltreg S.A. zakończył badanie: „Terapia komórkowa stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-” i złożył raport końcowy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wyniki zostaną wkrótce opublikowane w czasopiśmie fachowym.

Wrzesień 2019

Poltreg S.A. uczestniczył w konferencji „Biznes w genach” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach której zaprezentowali aktualny postęp badań preparatu limfocytów Tregs, w szczególności o pomyślnym zakończeniu fazy II badania w cukrzycy typu 1 u dzieci i fazy I badania w stwardnieniu rozsianym u dorosłych. Opisali też przygotowania do III fazy badania rejestracyjnego w cukrzycy typu 1 i poinformowali o udostępnieniu metody dla pacjentów w ramach wyjątku szpitalnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dyskutowano też o opcjach dalszego finansowania badań i rozwoju w spółce.

Więcej: https://www.money.pl/gielda/poltreg-na-jesieni-zdecyduje-o-pozyskaniu-finansowania-i-wejsciu-na-gielde-6426111113574018a.html

Lipiec 2019

Prof. Trzonkowski wygłosił wykład ‘Treatment of autoimmune diseases with T regulatory cells in humans – promises and hurdles’ podczas warsztatów ‘Discovery to clinical applications of regulatory T cells in autoimmunity and transplantation’ zorganizowanych przez Brytyjskie Towarzystwo Immunologii.

Więcej:  https://www.immunology.org/events/discovery-clinical-applications-regulatory-t-cells-in-autoimmunity-and-transplantation

Czerwiec 2019

Prof. Myśliwiec uhonorowana nagrodą Złoty Otis 2019 za osiągniecia w dziedzinie endokrynologii i diabetologii.

More: http://zlotyotis.pl/prof-malgorzata-mysliwiec/

Maj 2019

Prof. Myśliwiec Walnym Zgromadzeniu PTD została wybrana na członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na kolejną kadencję 2019-2023

Maj 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego przyznał prof. dr hab. Małgorzacie Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii zarówno z zakresu badań klinicznych, jak i badań podstawowych. Podczas Inauguracji XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Małgorzata Myśliwiec wygłosiła Wykład Honorowy im. Jakuba Węgierki pt. “W pogoni za sukcesem w diabetologii”.

Więcej: https://gumed.edu.pl/56412.html

Maj 2019

Naukowcy z Poltreg przedstawili swoje doświadczenia w zakresie produkcji I leczenia limfocytami Tregs podczas TREG SUMMIT w Bostonie.
Więcej: https://treg-directed-therapies.com/speaker/piotr-trzonkowski/

Luty 2019

Poltreg zaprezentował swoja wizję strategii podczas LSX World Congress w Londynie. Kongres jest prestiżową konferencją oraz miejscem rozmów biznesowych gromadzącym wyższą kadrę zarządczą firm farmaceutycznych, medycznych i biotechnologicznych i umożliwiającym wymianę informacji, prezentację i planowanie strategii oraz nawiązywanie nowych kontaktów w celu bardziej optymalnego inwestowania i planowania rozwoju.

Więcej: https://www.lsxleaders.com/lsx-world-congress/showcases/poltreg

Wrzesień 2018

Twórca metody prof. Piotr Trzonkowski przedstawił wyniki prowadzonych badań z limfocytami Treg podczas Europejskiego Kongresu Immunologii w Amsterdamie. Kongres odbywa się co trzy lata i jest najważniejszym wydarzeniem w zakresie immunologii w Europie.

Więcej: https://www.eci2018.org/program/track-c/

Czerwiec 2018

Poltreg otrzymał 2 500 000 Euro dofinansowania w prestiżowym programie Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw (projekt 830559 – TREG: TREG – innovative cell therapy targeting Diabetes Type 1). Jesteśmy jedyną polską firmą, która otrzymała dofinansowanie w tym konkursie w zakresie biotechnologii i ochrony zdrowia. Dotacja posłuży przygotowaniu III fazy badań w cukrzycy typu 1.

Więcej: https://www.kpk.gov.pl/?p=44366

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1830105-eic_ph2_05-2018_en.pdf

Kwiecień 2018

Kolejny raport z prowadzonych badań klinicznych w ramach programu STRATEGMED w cukrzycy typu 1 i stwardnieniu rozsianym potwierdził bezpieczeństwo preparatu limfocytów Tregs.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Luty 2018

Naukowcy z Poltreg współautorami modelu minimalnej informacji w badaniach z limfocytami Tregs (MiTREG). Publikacja opisująca model MiTREG zebrała ponad 50 naukowców z czołowych uniwersytetów z całego świata zajmujących się leczeniem limfocytami Treg.

Więcej: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.01844/full

Styczeń 2018

Ostatni pacjent włączony do badań klinicznych w stwardnieniu rozsianym w ramach programu STRATEGMED. Wyniki badania będą dostępne w drugim kwartale 2019.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Grudzień 2017

Twórca metody prof. Piotr Trzonkowski otrzymał najważniejszą polską nagrodę naukową:  Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka.

Więcej: https://www.fnp.org.pl/prof-piotr-trzonkowski-laureat-nagrody-fnp-2017/

https://www.youtube.com/watch?v=-DrzGVNxjj8

http://scienceinpoland.pap.pl/node/27624

Wrzesień 2017

Ostatni pacjent włączony do badań klinicznych w cukrzycy typu 1 w ramach programu STRATEGMED. Wyniki badania będą dostępne w trzecim kwartale 2019.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Czerwiec 2017

Naukowcy z Poltreg wzięli udział w kongresie zamykającym europejską akcję “Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance-inducing Therapies (AFACTT) To największe europejskie konsorcjum zrzeszające naukowców zajmujących się terapiami komórkowymi stosowanymi w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zaburzeniach tolerancji immunologicznej.

Więcej: https://www.afactt.eu/

Maj 2017

Naukowcy z Poltreg opublikowali nowe badania dotyczące zwiększonej trwałości preparatu limfocytów Tregs. Metoda jest przedmiotem kolejnego zgłoszenia patentowego w zakresie produkcji preparatu.

Więcej: https://www.nature.com/articles/s41598-017-10151-1

Grudzień 2016

Naukowcy z Poltreg opublikowali raport dotyczący długofalowych efektów terapii. Wykazali, iż wydzielanie insuliny jest zachowane u leczonych pacjentów powyżej dwóch lat od zastosowania terapii.

Więcej: https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-016-1090-7

PolTREG przyjęty do programu akceleracyjnego organizowanego przez FPT

21.02.2016, Spółka PolTREG została przyjęta do programu akceleracyjnego silnie ukierunkowanego na start-upy technologiczne, organizowanego przez Fundację Przedsiębiorczości Technologicznej.

Więcej informacji.

Polacy uchronią przed cukrzycą

04.01.2016, Puls Innowacji opublikował artykuł na temat komercjalizacji metody Treg.

Link do artykułu

O metodzie TREG w Pulsie Biznesu

10.12.2015, Puls Innowacji opublikował materiał o wynalazkach gdańskich naukowców. Wśród opisanych technologii znalazła się metoda TREG.

Link do artykułu

Współtwórcy terapii cukrzycy typu 1 komórkami Treg byli gośćmi Dzień Dobry TVN.

29.11.2015, Gośćmi programu Dzień Dobry TVN byli prof. dr hab Małgorzata Myśliwiec, kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii w Gdańsku, prof. Piotr Trzonkowski i Natalia Marek –Trzonkowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Link do materiału wideo

Sukces w konkursie GO_GLOBAL.PL

15.10.2015, Spółka PolTREG została rekomendowana do dofinansowania w ramach konkursu nr 1 w ramach programu krajowego pn. GO_GLOBAL.PL.

Link do wiadomości na stronie NCBiR

WP.pl: Lekarze z Gdańska znaleźli sposób na leczenie cukrzycy u dzieci

09.10.2015, Gdańscy lekarze będą rozwijać metodę leczenia cukrzycy u dzieci. Naukowcy otrzymali 7 milinów złotych na budowę specjalistycznego laboratorium. Dotychczasowe badania dają bardzo obiecujące rezultaty. Część chorych odstawiła insulinę.

Link do artykułu

Metoda TREG w TVN24

08.10.2015, Stacja TVN24 przeprowadziła reportaż na temat zespołu twórców szczepionki pt. “Nadzieja dla cukrzyków”. Według stacji “Naukowcy z Gdańska opracowali szczepionkę, która hamuje cukrzycę typu pierwszego. Na razie zastosowano ją u 30 małych pacjentów i u niektórych już nastąpiła remisja choroby. Eksperyment ten może stać się przełomem w walce z cukrzycą.”

Materiał wideo.

PolTREG na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój

08.10.2015, Wniosek o dofinansowanie projektu pt. “Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora” złożony przez spółkę PolTREG otrzymał 14 punktów i został rekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania.

Lista rankingowa

Minister Infrastruktury i Rozwoju obiecuje pomoc w komercjalizacji metody leczenia cukrzycy.

29.09.2015, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak deklaruje pomoc w komercjalizacji innowacyjnej metody leczenia dzieci chorych na cukrzycę typu 1 opracowanej przez naukowców w Gdańsku. “Mamy świetną metodę, ale w zakresie infrastruktury dużo nam brakuje” – tłumaczą naukowcy.

Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast