Aktualności

LIPIEC 2021

PolTREG S.A. realizuje obecnie na różnym etapie zaawansowania klinicznego projekty badawczo-rozwojowe (terapie cukrzycy typu 1 u dzieci oraz stwardnienia rozsianego) z zastosowaniem komórek T-regulatorowych (TREGS). Strategia Spółki zakłada rozwój platformy do terapii opartych na zastosowaniu TREGS w leczeniu chorób autoimmunologicznych i osiągnięciu pozycji jednego z liderów takich terapii na świecie.

Spółka złożyła pod koniec czerwca w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) i dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

PolTREG planuje debiut na giełdzie w czwartym kwartale 2021 roku. Środki, które Spółka zamierza pozyskać z oferty publicznej zostaną przeznaczone na finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych związanych z kolejnymi etapami badań klinicznych nad terapią leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci oraz terapią stwardnienia rozsianego.

MARZEC 2021

Doktor Mateusz Gliwiński otrzymał nagrodę ZŁOTY OTIS 2021 w kategorii „debiuty naukowe” za udowodnienie w pracy doktorskiej roli proinsuliny jako dominującego autoantygenu w rozwoju cukrzycy typu 1 oraz stworzeniu podstaw nowej terapii komórkowej opartej o ten autoantygen. Promotorami pracy byli Pani dr inż. Dorota Iwaszkiewicz-Grześ i prof. Piotr Trzonkowski. Praca powstała dzięki grantom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER/160/L-6/14/NCBR/2015, STRATEGMED1/233368/1/NCBR/2014 dla GUMed oraz POIR.01.01.01-00-0769/15-03 dla Poltreg SA. Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2021.

Nagrody Zaufania ZŁOTY OTIS to środowiskowe wyróżnienia przyznawane od kilkunastu lat za szczególne osiągniecia w zakresie medycyny przez pismo medyczne Świat Lekarza. Laureatów wybiera kapituła złożona z ludzi świata nauki i medycyny, przedstawicieli organizacji pacjentów i przemysłu farmaceutycznego. Więcej o nagrodzie i jej historii na https://zlotyotis.pl/

STYCZEŃ 2021

W prestiżowym piśmie Biodrugs ukazał się raport z badania fazy 1 testującego limfocyty Tregs w stwardnieniu rozsianym:

Kamil Chwojnicki, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Anna Jankowska, Maciej Zieliński, Paweł Łowiec, Mateusz Gliwiński, Małgorzata Grzywińska, Kamil Kowalczyk, Aleksandra Konarzewska, Paulina Glasner, Justyna Sakowska, Julia Kulczycka, Anna Jaźwińska-Curyłło, Marlena Kubach, Bartosz Karaszewski, Walenty Nyka, Edyta Szurowska, Piotr Trzonkowski. Administration of CD4 + CD25 high CD127 – FoxP3 + Regulatory T Cells for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: A Phase 1 Study. BioDrugs 2021 Jan;35(1):47-60. doi: 10.1007/s40259-020-00462-7.

Więcej:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33400237/ ;

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40259-020-00462-7

LISTOPAD 2020

Czeska Agencja Badań i Rozwoju (CZELO) umieściła projekt naszej firmy jako modelowy, realizowany w ramach funduszy Horyzont 2020 przez firmę wywodzącą się z krajów Grupy Wyszehradzkiej (str.58 opracowania).

Link: https://cordis.europa.eu/project/id/830559

PAŹDZIERNIK 2020

Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego przyznało naszej firmie dofinansowanie w ramach konkursu 2.1 PO IR (inwestycja w budowę Centrum B+R). Poltreg S.A. uzyskał najwyższą punktację w konkursie (28 punktów) i otrzyma dotację we wnioskowanej wysokości 10 597 978,30 PLN.

Więcej: https://www.poir.gov.pl/media/94731/Projekty_rekomendowane_do_wsparcia.pdf

oraz https://www.poir.gov.pl/nabory/1-81/

WRZESIEŃ 2020

Portal startus-insights przeprowadził analizę 72 firm na świecie zajmujących się rozwojem terapii cukrzycy typu 1 i zaliczył Poltreg S.A. do pięciu, których wyniki są najbardziej obiecujące.

Więcej: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-top-healthcare-startups-tackling-type-1-diabetes/

SIERPIEŃ 2020

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Poltreg S.A. i Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie opublikowali w prestiżowym piśmie Cytotherapy (oficjalne pismo Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Komórkowych i Genowych) opis nowej generacji preparatu leczniczego opartego o antygenowo-specyficzne limfocyty Tregs do leczenia chorób autoimmunologicznych: „Antigen-reactive regulatory T cells can be expanded in vitro with monocytes and anti-CD28 and anti-CD154 antibodies”. Artykuł powstał na podstawie badań i złożonego w zeszłym roku zgłoszenia patentowego o tym samym tytule.

Więcej:

https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(20)30788-X/fulltext

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32778404/

LIPIEC 2020

Twórcy Metody TREGS – prof. Natalia Marek-Trzonkowska, prof. Piotr Trzonkowski oraz prof. Małgorzata Myśliwiec – opatentowali właśnie opracowaną przez siebie “metodę hodowli limfocytów T regulatorowych”, które stanowią szczególną populację komórek układu immunologicznego. Ich wynalazek pomoże zapobiegać nadmiernej aktywacji układu immunologicznego, hamując tym samym choroby autoimmunologiczne.

Limfocyty Treg występują we krwi obwodowej w niewielkich ilościach, dlatego aby móc zastosować je w terapii, konieczne jest ich pomnożenie, jednakże podczas hodowli in vitro traciły one stabilność i funkcjonalność. Naukowcom udało się ten problem rozwiązać – metoda pozwala otrzymać większą liczbę komórek przy jednoczesnym zachowaniu ich właściwości terapeutycznych. Opracowana metoda jest stosowana przez naukowców w badaniach klinicznych od kilku lat, a teraz wynalazek został opatentowany.

CZERWIEC 2020

Na odbywającej się w dniach 12-16.06.2020 jubileuszowej 80-tej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologii naukowcy z konsorcjum STRATEGMED TREGS i PolTREG pokazali wstępne wyniki drugiej fazy badania klinicznego z użyciem limfocytów Tregs. Najbardziej obiecujące są wyniki kombinowanego leczenia limfocytami Tregs i przeciwciałem antyCD20. Pacjenci leczeni tym protokołem pozostawali w remisji klinicznej przez prawie cały 2-letni okres obserwacji przyjmując jedynie niewielkie dawki insuliny (poniżej 0.5 jednostki na kg masy ciała dziennie) przy bardzo dobrym wyrównaniu metabolicznym (hemoglobina glikowana HbA1c  poniżej 6.5%). W grupie tej były też najdłuższe – sięgające 18-stu miesięcy – obserwacje całkowitej insulinoniezależności pacjentów.

Luty 2020

Dlaczego insulina wywołuje cukrzycę i jaką rolę odgrywają w tym limfocyty T regulatorowe?

20200227_101754

Pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed Mateusz Gliwiński i Dorota Iwaszkiewicz-Grześ to pierwsi autorzy pracy opublikowanej właśnie w BMJ Open Diabetes Research and & Care, w której zespół naukowców z Uniwersytetów Medycznych w Gdańsku, Łodzi, Katowic i Łodzi, Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i firmy Poltreg S.A. (spin-off GUMed) udowodnili, że insulina to nie tylko hormon ale także dominujący autoantygen, który ma zasadnicze znaczenie w rozwoju cukrzycy typu 1.

Związek insuliny z tą chorobą jest oczywiście znany w literaturze – nowością pracy jest wyjaśnienie mechanizmu, który do choroby doprowadza. U dzieci predysponowanych genetycznie fragmenty insuliny aktywują układ odpornościowy, który rozpoczyna reakcję przeciwko wyspom trzustkowym produkującym ten hormon.

Dlaczego nie chorują wszyscy? Dokładnie te same fragmenty insuliny aktywują także antygenowo-specyficzne limfocyty T regulatorowe, które u większości z nas są w stanie zatrzymać reakcję autoimmunologiczną przeciw wyspom trzustki. Jest to populacja komórek stanowiąca często mniej niż 0,01% limfocytów krwi obwodowej, co oznacza że w całym naszym organizmie jest ich nie więcej niż kilka- kilkaset tysięcy. Stąd, dopiero zastosowanie nowych narzędzi badawczych w naszej pracy pozwoliło na znalezienie tych komórek we krwi pacjentów.

Między innymi dzięki tym wynikom w Katedrze i Zakładzie Immunologii Medycznej we współpracy z Poltreg S.A. powstaje kolejna generacja leku komórkowego, który będzie w sposób wybiórczy hamował działanie układu odpornościowego wobec konkretnych sekwencji białka insuliny.

Pełny tekst artykułu dostępny pod adresem: http://drc.bmj.com/cgi/content/full/8/1/e000873

Praca powstała dzięki grantom LIDER/160/L-6/14/NCBR/2015, STRATEGMED1/233368/1/NCBR/2014 oraz POIR.01.01.01-00-0769/15-03 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Styczeń 2020

Raport Końcowy z badania bezpieczeństwa Tregs w stwardnieniu rozsianym.

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z naukowcami z Poltreg S.A. zakończył badanie: „Terapia komórkowa stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-” i złożył raport końcowy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wyniki zostaną wkrótce opublikowane w czasopiśmie fachowym.

Wrzesień 2019

Poltreg S.A. uczestniczył w konferencji „Biznes w genach” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach której zaprezentowali aktualny postęp badań preparatu limfocytów Tregs, w szczególności o pomyślnym zakończeniu fazy II badania w cukrzycy typu 1 u dzieci i fazy I badania w stwardnieniu rozsianym u dorosłych. Opisali też przygotowania do III fazy badania rejestracyjnego w cukrzycy typu 1 i poinformowali o udostępnieniu metody dla pacjentów w ramach wyjątku szpitalnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dyskutowano też o opcjach dalszego finansowania badań i rozwoju w spółce.

Więcej: https://www.money.pl/gielda/poltreg-na-jesieni-zdecyduje-o-pozyskaniu-finansowania-i-wejsciu-na-gielde-6426111113574018a.html

Lipiec 2019

Prof. Trzonkowski wygłosił wykład ‘Treatment of autoimmune diseases with T regulatory cells in humans – promises and hurdles’ podczas warsztatów ‘Discovery to clinical applications of regulatory T cells in autoimmunity and transplantation’ zorganizowanych przez Brytyjskie Towarzystwo Immunologii.

Więcej:  https://www.immunology.org/events/discovery-clinical-applications-regulatory-t-cells-in-autoimmunity-and-transplantation

Czerwiec 2019

Prof. Myśliwiec uhonorowana nagrodą Złoty Otis 2019 za osiągniecia w dziedzinie endokrynologii i diabetologii.

More: http://zlotyotis.pl/prof-malgorzata-mysliwiec/

Maj 2019

Prof. Myśliwiec Walnym Zgromadzeniu PTD została wybrana na członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na kolejną kadencję 2019-2023

Maj 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego przyznał prof. dr hab. Małgorzacie Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii zarówno z zakresu badań klinicznych, jak i badań podstawowych. Podczas Inauguracji XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Małgorzata Myśliwiec wygłosiła Wykład Honorowy im. Jakuba Węgierki pt. “W pogoni za sukcesem w diabetologii”.

Więcej: https://gumed.edu.pl/56412.html

Maj 2019

Naukowcy z Poltreg przedstawili swoje doświadczenia w zakresie produkcji I leczenia limfocytami Tregs podczas TREG SUMMIT w Bostonie.
Więcej: https://treg-directed-therapies.com/speaker/piotr-trzonkowski/

Luty 2019

Poltreg zaprezentował swoja wizję strategii podczas LSX World Congress w Londynie. Kongres jest prestiżową konferencją oraz miejscem rozmów biznesowych gromadzącym wyższą kadrę zarządczą firm farmaceutycznych, medycznych i biotechnologicznych i umożliwiającym wymianę informacji, prezentację i planowanie strategii oraz nawiązywanie nowych kontaktów w celu bardziej optymalnego inwestowania i planowania rozwoju.

Więcej: https://www.lsxleaders.com/lsx-world-congress/showcases/poltreg

Wrzesień 2018

Twórca metody prof. Piotr Trzonkowski przedstawił wyniki prowadzonych badań z limfocytami Treg podczas Europejskiego Kongresu Immunologii w Amsterdamie. Kongres odbywa się co trzy lata i jest najważniejszym wydarzeniem w zakresie immunologii w Europie.

Więcej: https://www.eci2018.org/program/track-c/

Czerwiec 2018

Poltreg otrzymał 2 500 000 Euro dofinansowania w prestiżowym programie Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw (projekt 830559 – TREG: TREG – innovative cell therapy targeting Diabetes Type 1). Jesteśmy jedyną polską firmą, która otrzymała dofinansowanie w tym konkursie w zakresie biotechnologii i ochrony zdrowia. Dotacja posłuży przygotowaniu III fazy badań w cukrzycy typu 1.

Więcej: https://www.kpk.gov.pl/?p=44366

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1830105-eic_ph2_05-2018_en.pdf

Kwiecień 2018

Kolejny raport z prowadzonych badań klinicznych w ramach programu STRATEGMED w cukrzycy typu 1 i stwardnieniu rozsianym potwierdził bezpieczeństwo preparatu limfocytów Tregs.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Luty 2018

Naukowcy z Poltreg współautorami modelu minimalnej informacji w badaniach z limfocytami Tregs (MiTREG). Publikacja opisująca model MiTREG zebrała ponad 50 naukowców z czołowych uniwersytetów z całego świata zajmujących się leczeniem limfocytami Treg.

Więcej: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.01844/full

Styczeń 2018

Ostatni pacjent włączony do badań klinicznych w stwardnieniu rozsianym w ramach programu STRATEGMED. Wyniki badania będą dostępne w drugim kwartale 2019.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Grudzień 2017

Twórca metody prof. Piotr Trzonkowski otrzymał najważniejszą polską nagrodę naukową:  Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka.

Więcej: https://www.fnp.org.pl/prof-piotr-trzonkowski-laureat-nagrody-fnp-2017/

https://www.youtube.com/watch?v=-DrzGVNxjj8

http://scienceinpoland.pap.pl/node/27624

Wrzesień 2017

Ostatni pacjent włączony do badań klinicznych w cukrzycy typu 1 w ramach programu STRATEGMED. Wyniki badania będą dostępne w trzecim kwartale 2019.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Czerwiec 2017

Naukowcy z Poltreg wzięli udział w kongresie zamykającym europejską akcję “Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance-inducing Therapies (AFACTT) To największe europejskie konsorcjum zrzeszające naukowców zajmujących się terapiami komórkowymi stosowanymi w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zaburzeniach tolerancji immunologicznej.

Więcej: https://www.afactt.eu/

Maj 2017

Naukowcy z Poltreg opublikowali nowe badania dotyczące zwiększonej trwałości preparatu limfocytów Tregs. Metoda jest przedmiotem kolejnego zgłoszenia patentowego w zakresie produkcji preparatu.

Więcej: https://www.nature.com/articles/s41598-017-10151-1

Grudzień 2016

Naukowcy z Poltreg opublikowali raport dotyczący długofalowych efektów terapii. Wykazali, iż wydzielanie insuliny jest zachowane u leczonych pacjentów powyżej dwóch lat od zastosowania terapii.

Więcej: https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-016-1090-7

PolTREG przyjęty do programu akceleracyjnego organizowanego przez FPT

21.02.2016, Spółka PolTREG została przyjęta do programu akceleracyjnego silnie ukierunkowanego na start-upy technologiczne, organizowanego przez Fundację Przedsiębiorczości Technologicznej.

Więcej informacji.

Polacy uchronią przed cukrzycą

04.01.2016, Puls Innowacji opublikował artykuł na temat komercjalizacji metody Treg.

Link do artykułu

O metodzie TREG w Pulsie Biznesu

10.12.2015, Puls Innowacji opublikował materiał o wynalazkach gdańskich naukowców. Wśród opisanych technologii znalazła się metoda TREG.

Link do artykułu

Współtwórcy terapii cukrzycy typu 1 komórkami Treg byli gośćmi Dzień Dobry TVN.

29.11.2015, Gośćmi programu Dzień Dobry TVN byli prof. dr hab Małgorzata Myśliwiec, kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii w Gdańsku, prof. Piotr Trzonkowski i Natalia Marek –Trzonkowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Link do materiału wideo

Sukces w konkursie GO_GLOBAL.PL

15.10.2015, Spółka PolTREG została rekomendowana do dofinansowania w ramach konkursu nr 1 w ramach programu krajowego pn. GO_GLOBAL.PL.

Link do wiadomości na stronie NCBiR

WP.pl: Lekarze z Gdańska znaleźli sposób na leczenie cukrzycy u dzieci

09.10.2015, Gdańscy lekarze będą rozwijać metodę leczenia cukrzycy u dzieci. Naukowcy otrzymali 7 milinów złotych na budowę specjalistycznego laboratorium. Dotychczasowe badania dają bardzo obiecujące rezultaty. Część chorych odstawiła insulinę.

Link do artykułu

Metoda TREG w TVN24

08.10.2015, Stacja TVN24 przeprowadziła reportaż na temat zespołu twórców szczepionki pt. “Nadzieja dla cukrzyków”. Według stacji “Naukowcy z Gdańska opracowali szczepionkę, która hamuje cukrzycę typu pierwszego. Na razie zastosowano ją u 30 małych pacjentów i u niektórych już nastąpiła remisja choroby. Eksperyment ten może stać się przełomem w walce z cukrzycą.”

Materiał wideo.

PolTREG na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój

08.10.2015, Wniosek o dofinansowanie projektu pt. “Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora” złożony przez spółkę PolTREG otrzymał 14 punktów i został rekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania.

Lista rankingowa

Minister Infrastruktury i Rozwoju obiecuje pomoc w komercjalizacji metody leczenia cukrzycy.

29.09.2015, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak deklaruje pomoc w komercjalizacji innowacyjnej metody leczenia dzieci chorych na cukrzycę typu 1 opracowanej przez naukowców w Gdańsku. “Mamy świetną metodę, ale w zakresie infrastruktury dużo nam brakuje” – tłumaczą naukowcy.

Czytaj więcej

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast