Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki PolTREG S.A. tworzą 3.331.034 akcje, w tym:
486.750 akcji Serii A
8.250 akcji Serii A1
348.750 akcji Serii B
161.750 akcji Serii C
298.508 akcji Serii D
149.254 akcji serii E
700.000 akcji serii F
497.513 akcji serii G
348.259 akcji serii H
332.500 akcji serii I

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.
Akcje imienne serii A zostały uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI:

Wezwanie pierwsze z dnia 30 września 2020 r.

Wezwanie drugie z dnia 20 października 2020 r.

Wezwanie trzecie z dnia 5 listopada 2020 r.

Wezwanie czwarte z dnia 20 listopada 2020 r.

Wezwanie piąte z dnia 10 grudnia 2020 r.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast