Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące projektów
Specjalistyczne doradztwo w zakresie procesu rejestracji produktu leczniczego terapii zaawansowanej

Zapytanie ofertowe
dot. zlecenia usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie procesu rejestracji produktu leczniczego
terapii zaawansowanej (ATMP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA) według schematu PRIME.


W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest
wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej
leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci,
zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego
celem jest wyłonienie wykonawcy usług w ramach procedury konkurencyjności wymaganej przez
Państwową Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wygrała oferta złożona przez firmę:
ERA Consulting GmbH Lange Strasse 70, Walsrode D-29664, Germany

Dostawa mebli do laboratorium wraz z ich wniesieniem i montażem w budynku

Zapytanie ofertowe
dot. dostawy mebli do laboratorium wraz z ich wniesieniem i montażem w budynku nr 27
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku


W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest
wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej
leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci,
zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego
celem jest wyłonienie wykonawcy mebli do laboratorium Spółki mieszczącym się w budynku nr 27
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Wygrała oferta złożona przez firmę
UNIWAR Jerzy Lisowski, ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń

Modernizacji instalacji elektrycznej w laboratorium Spółki PolTREG

Zapytanie ofertowe
dot. modernizacji instalacji elektrycznej w laboratorium Spółki PolTREG w budynku nr 27
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku


W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest
wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej
leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci,
zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego
celem jest wyłonienie wykonawcy modernizacji instalacji elektrycznej w laboratorium Spółki
mieszczącym się w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Wygrała oferta złożona przez firmę
Zakład Elektryczno-Budowlany ELTEX Klaudiusz Rydlewski

Malowanie wraz z przygotowaniem otworów montażowych dla wentylacji mechanicznej

Zapytanie ofertowe
dot. malowanie wraz z przygotowaniem otworów montażowych dla wentylacji mechanicznej
(kanałowej) w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku


W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest
wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci,
zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy usługi malowania wraz z przygotowaniem otworów montażowych dla wentylacji mechanicznej (kanałowej) w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Wygrała oferta złożona przez firmę
Usługi ogólnobudowlane JAREM Jacek Antoniewicz

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby przystosowania pomieszczeń z dnia 19.07.2017

Zapytanie ofertowe
dot. modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby przystosowania pomieszczeń nr
306 i 307 na pomieszczenia laboratoryjne w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku


W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest
wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci,
zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium Spółki mieszczącym się w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Wygrała oferta złożona przez firmę:
Przedsiębiorstwo Chłodniczo Klimatyzacyjne Prorem-Agro sp. z o.o. ul. Żabi Kruk 16, 80 – 822 Gdańsk

Zapytanie ofertowe z dnia 19 maja 2016 roku dotyczące weryfikacji opracowanej strategii wejścia Spółki na rynek USA

Zapytanie ofertowe z dnia 19 maja 2016 roku dotyczące weryfikacji opracowanej strategii wejścia Spółki na rynek USA i jej ocena przez VC, inwestora lub innego partnera biznesowego działającego na rynku USA

Przedmiot oferty jest realizowany w ramach projektu pt. „Komercjalizacja szczepionki autologicznych limfocytów T-regulatorowych na rynku USA”, w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm, numer projektu WND-GO_GLOBAL.pl(1/1)-0141/2015.

Zamówienie obejmuje następujący zakres:

  1. Weryfikację i ocenę wypracowanej dla Spółki strategii wejścia na rynek USA (weryfikacja ma się odbyć na terenie Stanów Zjednoczonych),
  2. Przedstawienie ewentualnych rekomendacji i poprawek do strategii.

Wymogi:

  • dotrzymanie daty realizacji zamówienia do dnia 31.05.2016r.;
  • doświadczenie zespołu w przygotowywaniu ekspertyz biznesowych dotyczących wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów z branży biotechnologicznej, chemicznej i/lub szeroko pojmowanej life-science;
  • oferent jest VC działającym na rynku USA lub posiada kontakty z VC działającymi na rynku USA, bądź jest inwestorem lub innym partnerem biznesowym,
  • doświadczenie w kontaktach z amerykańskimi uniwersytetami;

Kryteria wyboru oferenta:

  • cena usługi 100% wagi,

 

Termin nadsyłania ofert: 24.05.2016 r.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: office@poltreg.com

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania strategii wejścia na rynek USA

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2016r. dot. opracowania strategii wejścia na rynek USA. (pdf)

Przedmiot oferty jest zrealizowany w ramach projektu pt. „Komercjalizacja szczepionki autologicznych limfocytów T-regulatorowych na rynku USA”, który jest realizowany w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm, numer projektu WND-GO_GLOBAL.pl(1/1)-0141/2015.