Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące projektów
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem

dot. dostawy wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem: mikrobiologicznej komory bezpieczeństwa klasy II, inkubatora CO2, wielozadaniowej wirówki z chłodzeniem, chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej, mikroskopu w układzie odwróconym, zestawów pipet automatycznych z pipetorami oraz zamrażarki skrzyniowej

W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci, zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie dostawcy wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem: mikrobiologicznej komory bezpieczeństwa klasy II, inkubatora CO2, wielozadaniowej wirówki z chłodzeniem, chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej, mikroskopu w układzie odwróconym, zestawów pipet automatycznych z pipetorami oraz zamrażarki skrzyniowej.