Horyzont 2020 Instrument dla MŚP

Komercjalizacja procesu sortowania i proliferacji in vitro komórek TREG
na potrzeby produkcji leczniczej szczepionki na cukrzycę typu 1

Horyzont 2020

Tytuł projektu: Komercjalizacja procesu sortowania i proliferacji in vitro komórek TREG na potrzeby produkcji leczniczej szczepionki na cukrzycę typu 1.

Wspieranie innowacyjnych MŚP w sektorze biotechnologii medycznej
Okres trwania projektu: 01.07.2016 – 31.12.2016
Budżet projektu: 50 000 EUR

Krótki opis projektu

Program Horyzont skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Założeniem projektu jest również fakt, by zaproponowane innowacyjne rozwiązanie opisywało konkretny problem lub lukę na rynku. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie Fazy I, ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną.

Projekt uzyskał merytoryczne wsparcie Mentora Horyzont 2020, dzięki któremu doświadczeniu możliwe będzie opracowanie wniosku do II Fazy tego europejskiego programu finansowania badań i innowacji.

horizon