Go Global

Komercjalizacja szczepionki autologicznych limfocytów T-regulatorowych na rynku USA

Go Global

Tytuł projektu: Komercjalizacja szczepionki autologicznych limfocytów
T-regulatorowych na rynku USA
Okres trwania projektu: 12.2015 – 05.2015
Budżet projektu: 174 585.00 w tym kwota dofinansowania 147 565.00

Zadania:
Zadanie 1 – Wypracowanie strategii wejścia na rynek USA
Zadanie 2 – Weryfikacja opracowanej strategii i jej ocena przez VC działający na rynku US

Opis projektu:
Projekt ma na celu przygotowanie strategii komercjalizacji na rynku USA szczepionki autologicznych limfocytów
T-regulatorowych stosowanej w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci. Działania w projekcie zakładają opracowanie strategii wejścia na rynek USA, weryfikację strategii poprzez nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi partnerami handlowymi (w tym z obszaru biotechnologii czerwonej), a docelowo pozyskanie partnera strategicznego. Współpraca z partnerem strategicznym będzie miała na celu przygotowanie do wdrożenia szczepionki na rynku USA (m.in. proces rejestracji i pozwoleń na dopuszczenie do obrotu).

Działania w projekcie zostały zaplanowane wspólnie z US-Polish Trade Council – Partnera Programu GO_GLOBAL.PL, prowadzącego US-Poland Innovation HUB, którego doświadczenie pozwoli na efektywne zaistnienie Spółki w Dolinie Krzemowej. Działania w projekcie będą wspierana przez biuro/oddział Spółki w USA, mające za zadanie utrzymywanie stałych relacji biznesowych z podmiotami współpracującymi, zaś działania promocyjne projektu przez anglojęzyczną stronę projektu.

USPTC-medium-Logo      ncbr_logo_z_czerwonym_napisem