Dane rejestrowe

PolTREG S.A.

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel: 512532401
email: office@poltreg.tech

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 9571079577
REGON 361945318
KRS 0000637215
Kapitał zakładowy: 215.276,20 zł wpłacony w całości