Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki PolTREG S.A. tworzą 2.998.534 akcje, w tym:
495.000 akcji Serii A
348.750 akcji Serii B
161.750 akcji Serii C
298.508 akcji Serii D
149.254 akcji serii E
700.000 akcji serii F
497.513 akcji serii G
348.259 akcji serii H

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.
Akcje imienne serii A zostały uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.