O NAS

Spółka PolTREG została powołana jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu rozwoju i komercjalizacji opatentowanej Metody TREG.

Wobec pozytywnych rezultatów badań klinicznych z zastosowaniem metody TREG, prowadzonych przez GUMed, przez prawie dwa lata trwały prace przygotowawcze do powołania Spółki. W tym czasie wypracowano z Uczelnią oraz kadrą badawczą model komercjalizacji oraz mechanizmy ochrony prawnej wynalazku.

W lipcu 2015 powołano PolTREG Sp. z o.o. z udziałem spółki celowej Uczelni – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o., kadry B+R – Twórców Metody TREG oraz kadry wdrożeniowej, doświadczonej w pozyskiwaniu finansowania oraz zarządzania projektami innowacyjnymi. Misją Spółki – jako jedynego uprawnionego podmiotu do wdrożenia wyników prac badawczych w obszarze limfocytów T-regulatorowych oraz stosowania metody ich namnażania – stało się udostępnienie tej przełomowej terapii jak największej liczbie chorych dzieci. Pierwsza faza działań Spółki została wsparta finansowo przez Anioły Biznesu.

W październiku 2015 spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pt. „Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”. Dzięki realizowanym badaniom nad uprzemysłowieniem Metody TREG możliwe będzie jej stosowanie na szerszą skalę we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Również w październiku 2015 Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GO_GLOBAL na wypracowanie strategii wejścia na rynek amerykański, dzięki współpracy z programem akceleracyjnym działającym w Dolinie Krzemowej.

W grudniu 2016 do Spółki dołączył pierwszy fundusz inwestycyjny – INNOVENTURE z siedzibą w Krakowie, działający w oparciu o środki Programu Bridge Alfa (NCBR). Dzięki środkom przekazanym przez Fundusz możliwe było zainicjowanie procesu rejestracji Metody TREG w Europejskiej Agencji Leków.

W kwietniu 2016 roku projekt Spółki złożony do Programu Horyzont 2020 został pozytywnie oceniony i nagrodzony dotacją. Dzięki niemu Spółka przeprowadziła prace analityczne nad dalszymi krokami w procesie rejestracji oraz komercjalizacji Metody.

W czerwcu 2016 Spółka została laureatem pierwszej polskiej edycji MIT Enterprise Forum Poland i wzięła udział w drugiej części Programu akceleracyjnego na najlepszej uczelni technicznej na świecie – MIT w Bostonie (USA).

Przygotowując Spółkę do dalszego rozwoju i zwiększenia skali działań we wrześniu 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną, w której do dziś aktywny udział zachowują Twórcy Metody TREG oraz Uczelnia (poprzez swoją spółkę celową).

W styczniu 2017 Spółka uzyskała pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która pozwoli na przyspieszenie procesu rejestracji i uruchomienia laboratorium Spółki.

W lutym 2017 do Spółki dołączyli nowi Partnerzy – Fundusze Inwestycyjne Venture FIZ (TRIGON TFI) oraz Paan Capital, wnosząc nie tylko kapitał na dalszy rozwój działań Spółki, ale także wiedzę i doświadczenie niezbędne dla powodzenia modelowej komercjalizacji, mogącej zakończyć się rejestracją pierwszego polskiego oryginalnego leku w Europejskiej Agencji Leków.