Malowanie wraz z przygotowaniem otworów montażowych dla wentylacji mechanicznej

Zapytanie ofertowe
dot. malowanie wraz z przygotowaniem otworów montażowych dla wentylacji mechanicznej
(kanałowej) w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku


W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest
wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci,
zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy usługi malowania wraz z przygotowaniem otworów montażowych dla wentylacji mechanicznej (kanałowej) w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Wygrała oferta złożona przez firmę
Usługi ogólnobudowlane JAREM Jacek Antoniewicz

Leave a Reply

Your email address will not be published.