Kontakt

PolTREG S.A.

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel: 512532401
email: office@poltreg.tech
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 9571079577
REGON 361945318
KRS 0000637215
Kapitał zakładowy: 145 276,20 zł.

Laboratorium POLTREG
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębinki 7, budynek 27, IIp. pokój 306,
80-952 Gdańsk