Dostawa mebli do laboratorium wraz z ich wniesieniem i montażem w budynku

Zapytanie ofertowe
dot. dostawy mebli do laboratorium wraz z ich wniesieniem i montażem w budynku nr 27
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku


W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest
wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej
leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci,
zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego
celem jest wyłonienie wykonawcy mebli do laboratorium Spółki mieszczącym się w budynku nr 27
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Wygrała oferta złożona przez firmę
UNIWAR Jerzy Lisowski, ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń

Leave a Reply

Your email address will not be published.