ASYSTENT DS. POMOCY KLINICZNEJ

OGŁOSZENIE O PRACĘ
NA STANOWISKU ASYSTENTA DS. POMOCY KLINICZNEJ

W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci, zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią niniejszego ogłoszenia o pracę.


PolTREG S.A. z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3 (Gdańsk 80-172) jest spin-offem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, powołanym w celu komercjalizacji innowacyjnej, opatentowanej metody leczenia cukrzycy typu 1 wykorzystującej limfocyty T-regulatorowe. W związku z intensywnym rozwojem Spółka poszukuje kandydatów do rozbudowywanego zespołu. Spółka PolTREG poszukuje osoby na stanowisko asystenta ds. pomocy klinicznej.

Obowiązki:
prowadzenie, uzupełnianie i weryfikacja bazy danych klinicznych pacjentów związanych z projektem badawczym Spółki,
prowadzenie konsultacji w zakresie procesów i ustalania procedur dotyczących badań klinicznych,
aktywny udział w rozmowach z firmami monitorującymi badania kliniczne, jako wsparcie eksperckie w zakresie planowanych badań klinicznych przez Spółkę.


Oferujemy:
zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej,
udział w nowatorskich projektach badawczych Spółki.


Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne, przynajmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zakresie diabetologii dziecięcej (praca na oddziale i poradni diabetologii dziecięcej), specjalizacja z pediatrii lub w trakcie specjalizacji z pediatrii,
doświadczenie w prowadzeniu, uzupełnianiu i weryfikacji klinicznych baz danych minimum 2 lata, potwierdzone udziałem w projektach związanych z badaniami nad układem immunologicznym i schorzeniami autoimmunologicznymi u dzieci,
doświadczenie w projektach dotyczących autoimmunizacji, immunologii i schorzeń diabetologicznych potwierdzone aktywnym udziałem w konferencjach z powyższych dziedzin w ciągu ostatnich 2 lat,

FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI


Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
bardzo dobra znajomość języka angielskiego medycznego,
doświadczenie związane z planowaniem, prowadzeniem badan klinicznych dotyczących układu odpornościowego i diabetologii u dzieci,
dorobek naukowy w formie publikacji w zakresie diabetologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej.


Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o przesłanie swojego CV na adres
office@poltreg.tech z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.