Aktualności

SIERPIEŃ 2020

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Poltreg S.A. i Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie opublikowali w prestiżowym piśmie Cytotherapy (oficjalne pismo Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Komórkowych i Genowych) opis nowej generacji preparatu leczniczego opartego o antygenowo-specyficzne limfocyty Tregs do leczenia chorób autoimmunologicznych: „Antigen-reactive regulatory T cells can be expanded in vitro with monocytes and anti-CD28 and anti-CD154 antibodies”. Artykuł powstał na podstawie badań i złożonego w zeszłym roku zgłoszenia patentowego o tym samym tytule.

Więcej:

https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(20)30788-X/fulltext

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32778404/

LIPIEC 2020

Twórcy Metody TREGS – prof. Natalia Marek-Trzonkowska, prof. Piotr Trzonkowski oraz prof. Małgorzata Myśliwiec – opatentowali właśnie opracowaną przez siebie „metodę hodowli limfocytów T regulatorowych”, które stanowią szczególną populację komórek układu immunologicznego. Ich wynalazek pomoże zapobiegać nadmiernej aktywacji układu immunologicznego, hamując tym samym choroby autoimmunologiczne.

Limfocyty Treg występują we krwi obwodowej w niewielkich ilościach, dlatego aby móc zastosować je w terapii, konieczne jest ich pomnożenie, jednakże podczas hodowli in vitro traciły one stabilność i funkcjonalność. Naukowcom udało się ten problem rozwiązać – metoda pozwala otrzymać większą liczbę komórek przy jednoczesnym zachowaniu ich właściwości terapeutycznych. Opracowana metoda jest stosowana przez naukowców w badaniach klinicznych od kilku lat, a teraz wynalazek został opatentowany.

CZERWIEC 2020

Na odbywającej się w dniach 12-16.06.2020 jubileuszowej 80-tej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologii naukowcy z konsorcjum STRATEGMED TREGS i PolTREG pokazali wstępne wyniki drugiej fazy badania klinicznego z użyciem limfocytów Tregs. Najbardziej obiecujące są wyniki kombinowanego leczenia limfocytami Tregs i przeciwciałem antyCD20. Pacjenci leczeni tym protokołem pozostawali w remisji klinicznej przez prawie cały 2-letni okres obserwacji przyjmując jedynie niewielkie dawki insuliny (poniżej 0.5 jednostki na kg masy ciała dziennie) przy bardzo dobrym wyrównaniu metabolicznym (hemoglobina glikowana HbA1c  poniżej 6.5%). W grupie tej były też najdłuższe – sięgające 18-stu miesięcy – obserwacje całkowitej insulinoniezależności pacjentów.

Luty 2020

Dlaczego insulina wywołuje cukrzycę i jaką rolę odgrywają w tym limfocyty T regulatorowe?

20200227_101754

Pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed Mateusz Gliwiński i Dorota Iwaszkiewicz-Grześ to pierwsi autorzy pracy opublikowanej właśnie w BMJ Open Diabetes Research and & Care, w której zespół naukowców z Uniwersytetów Medycznych w Gdańsku, Łodzi, Katowic i Łodzi, Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i firmy Poltreg S.A. (spin-off GUMed) udowodnili, że insulina to nie tylko hormon ale także dominujący autoantygen, który ma zasadnicze znaczenie w rozwoju cukrzycy typu 1.

Związek insuliny z tą chorobą jest oczywiście znany w literaturze – nowością pracy jest wyjaśnienie mechanizmu, który do choroby doprowadza. U dzieci predysponowanych genetycznie fragmenty insuliny aktywują układ odpornościowy, który rozpoczyna reakcję przeciwko wyspom trzustkowym produkującym ten hormon.

Dlaczego nie chorują wszyscy? Dokładnie te same fragmenty insuliny aktywują także antygenowo-specyficzne limfocyty T regulatorowe, które u większości z nas są w stanie zatrzymać reakcję autoimmunologiczną przeciw wyspom trzustki. Jest to populacja komórek stanowiąca często mniej niż 0,01% limfocytów krwi obwodowej, co oznacza że w całym naszym organizmie jest ich nie więcej niż kilka- kilkaset tysięcy. Stąd, dopiero zastosowanie nowych narzędzi badawczych w naszej pracy pozwoliło na znalezienie tych komórek we krwi pacjentów.

Między innymi dzięki tym wynikom w Katedrze i Zakładzie Immunologii Medycznej we współpracy z Poltreg S.A. powstaje kolejna generacja leku komórkowego, który będzie w sposób wybiórczy hamował działanie układu odpornościowego wobec konkretnych sekwencji białka insuliny.

Pełny tekst artykułu dostępny pod adresem: http://drc.bmj.com/cgi/content/full/8/1/e000873

Praca powstała dzięki grantom LIDER/160/L-6/14/NCBR/2015, STRATEGMED1/233368/1/NCBR/2014 oraz POIR.01.01.01-00-0769/15-03 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Styczeń 2020

Raport Końcowy z badania bezpieczeństwa Tregs w stwardnieniu rozsianym.

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z naukowcami z Poltreg S.A. zakończył badanie: „Terapia komórkowa stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-” i złożył raport końcowy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wyniki zostaną wkrótce opublikowane w czasopiśmie fachowym.

Wrzesień 2019

Poltreg S.A. uczestniczył w konferencji „Biznes w genach” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach której zaprezentowali aktualny postęp badań preparatu limfocytów Tregs, w szczególności o pomyślnym zakończeniu fazy II badania w cukrzycy typu 1 u dzieci i fazy I badania w stwardnieniu rozsianym u dorosłych. Opisali też przygotowania do III fazy badania rejestracyjnego w cukrzycy typu 1 i poinformowali o udostępnieniu metody dla pacjentów w ramach wyjątku szpitalnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dyskutowano też o opcjach dalszego finansowania badań i rozwoju w spółce.

Więcej: https://www.money.pl/gielda/poltreg-na-jesieni-zdecyduje-o-pozyskaniu-finansowania-i-wejsciu-na-gielde-6426111113574018a.html

Lipiec 2019

Prof. Trzonkowski wygłosił wykład ‘Treatment of autoimmune diseases with T regulatory cells in humans – promises and hurdles’ podczas warsztatów ‘Discovery to clinical applications of regulatory T cells in autoimmunity and transplantation’ zorganizowanych przez Brytyjskie Towarzystwo Immunologii.

Więcej:  https://www.immunology.org/events/discovery-clinical-applications-regulatory-t-cells-in-autoimmunity-and-transplantation

Czerwiec 2019

Prof. Myśliwiec uhonorowana nagrodą Złoty Otis 2019 za osiągniecia w dziedzinie endokrynologii i diabetologii.

More: http://zlotyotis.pl/prof-malgorzata-mysliwiec/

Maj 2019

Prof. Myśliwiec Walnym Zgromadzeniu PTD została wybrana na członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na kolejną kadencję 2019-2023

Maj 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego przyznał prof. dr hab. Małgorzacie Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii zarówno z zakresu badań klinicznych, jak i badań podstawowych. Podczas Inauguracji XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Małgorzata Myśliwiec wygłosiła Wykład Honorowy im. Jakuba Węgierki pt. “W pogoni za sukcesem w diabetologii”.

Więcej: https://gumed.edu.pl/56412.html

Maj 2019

Naukowcy z Poltreg przedstawili swoje doświadczenia w zakresie produkcji I leczenia limfocytami Tregs podczas TREG SUMMIT w Bostonie.
Więcej: https://treg-directed-therapies.com/speaker/piotr-trzonkowski/

Luty 2019

Poltreg zaprezentował swoja wizję strategii podczas LSX World Congress w Londynie. Kongres jest prestiżową konferencją oraz miejscem rozmów biznesowych gromadzącym wyższą kadrę zarządczą firm farmaceutycznych, medycznych i biotechnologicznych i umożliwiającym wymianę informacji, prezentację i planowanie strategii oraz nawiązywanie nowych kontaktów w celu bardziej optymalnego inwestowania i planowania rozwoju.

Więcej: https://www.lsxleaders.com/lsx-world-congress/showcases/poltreg

Wrzesień 2018

Twórca metody prof. Piotr Trzonkowski przedstawił wyniki prowadzonych badań z limfocytami Treg podczas Europejskiego Kongresu Immunologii w Amsterdamie. Kongres odbywa się co trzy lata i jest najważniejszym wydarzeniem w zakresie immunologii w Europie.

Więcej: https://www.eci2018.org/program/track-c/

Czerwiec 2018

Poltreg otrzymał 2 500 000 Euro dofinansowania w prestiżowym programie Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw (projekt 830559 – TREG: TREG – innovative cell therapy targeting Diabetes Type 1). Jesteśmy jedyną polską firmą, która otrzymała dofinansowanie w tym konkursie w zakresie biotechnologii i ochrony zdrowia. Dotacja posłuży przygotowaniu III fazy badań w cukrzycy typu 1.

Więcej: https://www.kpk.gov.pl/?p=44366

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1830105-eic_ph2_05-2018_en.pdf

Kwiecień 2018

Kolejny raport z prowadzonych badań klinicznych w ramach programu STRATEGMED w cukrzycy typu 1 i stwardnieniu rozsianym potwierdził bezpieczeństwo preparatu limfocytów Tregs.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Luty 2018

Naukowcy z Poltreg współautorami modelu minimalnej informacji w badaniach z limfocytami Tregs (MiTREG). Publikacja opisująca model MiTREG zebrała ponad 50 naukowców z czołowych uniwersytetów z całego świata zajmujących się leczeniem limfocytami Treg.

Więcej: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.01844/full

Styczeń 2018

Ostatni pacjent włączony do badań klinicznych w stwardnieniu rozsianym w ramach programu STRATEGMED. Wyniki badania będą dostępne w drugim kwartale 2019.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Grudzień 2017

Twórca metody prof. Piotr Trzonkowski otrzymał najważniejszą polską nagrodę naukową:  Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskie zastosowanie w terapii komórkowej chorób człowieka.

Więcej: https://www.fnp.org.pl/prof-piotr-trzonkowski-laureat-nagrody-fnp-2017/

https://www.youtube.com/watch?v=-DrzGVNxjj8

http://scienceinpoland.pap.pl/node/27624

Wrzesień 2017

Ostatni pacjent włączony do badań klinicznych w cukrzycy typu 1 w ramach programu STRATEGMED. Wyniki badania będą dostępne w trzecim kwartale 2019.

Więcej: http://strategmed.tregs.gumed.edu.pl/

Czerwiec 2017

Naukowcy z Poltreg wzięli udział w kongresie zamykającym europejską akcję “Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance-inducing Therapies (AFACTT) To największe europejskie konsorcjum zrzeszające naukowców zajmujących się terapiami komórkowymi stosowanymi w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zaburzeniach tolerancji immunologicznej.

Więcej: https://www.afactt.eu/

Maj 2017

Naukowcy z Poltreg opublikowali nowe badania dotyczące zwiększonej trwałości preparatu limfocytów Tregs. Metoda jest przedmiotem kolejnego zgłoszenia patentowego w zakresie produkcji preparatu.

Więcej: https://www.nature.com/articles/s41598-017-10151-1

Grudzień 2016

Naukowcy z Poltreg opublikowali raport dotyczący długofalowych efektów terapii. Wykazali, iż wydzielanie insuliny jest zachowane u leczonych pacjentów powyżej dwóch lat od zastosowania terapii.

Więcej: https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-016-1090-7

PolTREG przyjęty do programu akceleracyjnego organizowanego przez FPT

21.02.2016, Spółka PolTREG została przyjęta do programu akceleracyjnego silnie ukierunkowanego na start-upy technologiczne, organizowanego przez Fundację Przedsiębiorczości Technologicznej.

Więcej informacji.

Polacy uchronią przed cukrzycą

04.01.2016, Puls Innowacji opublikował artykuł na temat komercjalizacji metody Treg.

Link do artykułu

O metodzie TREG w Pulsie Biznesu

10.12.2015, Puls Innowacji opublikował materiał o wynalazkach gdańskich naukowców. Wśród opisanych technologii znalazła się metoda TREG.

Link do artykułu

Współtwórcy terapii cukrzycy typu 1 komórkami Treg byli gośćmi Dzień Dobry TVN.

29.11.2015, Gośćmi programu Dzień Dobry TVN byli prof. dr hab Małgorzata Myśliwiec, kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii w Gdańsku, prof. Piotr Trzonkowski i Natalia Marek –Trzonkowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Link do materiału wideo

Sukces w konkursie GO_GLOBAL.PL

15.10.2015, Spółka PolTREG została rekomendowana do dofinansowania w ramach konkursu nr 1 w ramach programu krajowego pn. GO_GLOBAL.PL.

Link do wiadomości na stronie NCBiR

WP.pl: Lekarze z Gdańska znaleźli sposób na leczenie cukrzycy u dzieci

09.10.2015, Gdańscy lekarze będą rozwijać metodę leczenia cukrzycy u dzieci. Naukowcy otrzymali 7 milinów złotych na budowę specjalistycznego laboratorium. Dotychczasowe badania dają bardzo obiecujące rezultaty. Część chorych odstawiła insulinę.

Link do artykułu

Metoda TREG w TVN24

08.10.2015, Stacja TVN24 przeprowadziła reportaż na temat zespołu twórców szczepionki pt. „Nadzieja dla cukrzyków”. Według stacji „Naukowcy z Gdańska opracowali szczepionkę, która hamuje cukrzycę typu pierwszego. Na razie zastosowano ją u 30 małych pacjentów i u niektórych już nastąpiła remisja choroby. Eksperyment ten może stać się przełomem w walce z cukrzycą.”

Materiał wideo.

PolTREG na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój

08.10.2015, Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Produkcja przemysłowa limfocytów TREGS jako produktu terapii zaawansowanej przy użyciu bioreaktora” złożony przez spółkę PolTREG otrzymał 14 punktów i został rekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania.

Lista rankingowa

Minister Infrastruktury i Rozwoju obiecuje pomoc w komercjalizacji metody leczenia cukrzycy.

29.09.2015, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak deklaruje pomoc w komercjalizacji innowacyjnej metody leczenia dzieci chorych na cukrzycę typu 1 opracowanej przez naukowców w Gdańsku. „Mamy świetną metodę, ale w zakresie infrastruktury dużo nam brakuje” – tłumaczą naukowcy.

Czytaj więcej